หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
งานมหกรรมรวมพลคนTo be number one [ 9 ม.ค. 2562 ]  
อ่าน: 17
 


 
อบต.นาเสียว จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำและนวัตวิถีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง [ 9 ม.ค. 2562 ]  
อ่าน: 12
 
 
     


 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน [ 28 ธ.ค. 2561 ]  
อ่าน: 33
 


 
โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดชัยภูมิ \"ไฟป่าเป็นศูนย์\" KICK OFF จัดทำแนวกันไฟในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าจังหวัดชัยภูมิ ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ ตน.3 (ตาดฟ้า) อุทยานแห่งชาติตาดโตน ต.นาเสียว อ.เมืองชัยภูมิ [ 21 ธ.ค. 2561 ]  
อ่าน: 27
 
 
     


 
อบต.นาเสียว จัดโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2561 [ 3 ธ.ค. 2561 ]  
อ่าน: 35
 


 
30/11/2562 อบต.นาเสียวจัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร่วมกับโครงการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ [ 3 ธ.ค. 2561 ]  
อ่าน: 36
 
 
     


 
14/11/2561 อบต.นาเสียว ได้จัดกิจกรรมรักษาความสะอาดตามโครงการ \"ชัยภูมิ บ้านสวย เมืองสุข\" ประจำปี พ.ศ. 2562 กิจกรรม Big Cleaning day โดยการตัดหญ้าสองข้างถนน เก็บขยะมูลฝอย ตัดแต่งกิ่งไม้ ถนนสายภูพระ-นาไก่เซา [ 15 พ.ย. 2561 ]  
อ่าน: 59
 


 
บำรุงซ่อมแซมฝายมีชีวิต และบำรุงดูแลรักษาต้นไม้ที่ได้ดำเนินการปลูกในพื้นที่ที่รับผิดชอบ “ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ” [ 8 พ.ย. 2561 ]  
อ่าน: 55
 
 
     


 
โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน ประจำปี 2560 ร่วมกับ ณ บ้านนาไก่เซา หมู่ 6 ตำบลนาเสียว [ 17 ก.ค. 2560 ]  
อ่าน: 235
 


 
โครงการทำดอกไม้จันทน์ของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช [ 17 ก.ค. 2560 ]  
อ่าน: 225
 
  (1)     2      3      4   
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.ย. 2558