หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 28 ก.พ. 2562 ]  
อ่าน: 39
 


 
ศึกษาดูงานบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน [ 28 ก.พ. 2562 ]  
อ่าน: 40
 
 
     


 
ฝายมีชีวิต [ 28 ก.พ. 2562 ]  
อ่าน: 44
 


 
โครงการบริหารจัดการเกี่ยวกับขยะมูลฝอยในตำบลนาเสียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 30 ม.ค. 2562 ]  
อ่าน: 53
 
 
     


 
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 [ 30 ม.ค. 2562 ]  
อ่าน: 58
 


 
โครงการใส่ใจห่วงใยผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยติดเตียงในตำบลนาเสียว [ 30 ม.ค. 2562 ]  
อ่าน: 68
 
 
     


 
โครงการกีฬาต้านยาเสพติดตำบลนาเสียว ครั้งที่ 13 [ 30 ม.ค. 2562 ]  
อ่าน: 66
 


 
งานมหกรรมรวมพลคนTo be number one [ 9 ม.ค. 2562 ]  
อ่าน: 62
 
 
     


 
อบต.นาเสียว จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำและนวัตวิถีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง [ 9 ม.ค. 2562 ]  
อ่าน: 54
 


 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน [ 28 ธ.ค. 2561 ]  
อ่าน: 95
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 5
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.ย. 2558