หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
โครงการบริหารจัดการเกี่ยวกับขยะมูลฝอยในตำบลนาเสียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว ได้จัดโครงการบริหารจัดการเกี่ยวกับขยะมูลฝอยในตำบลนาเสียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักและเข้าใจการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน และสร้างรายได้จากการจำหน่ายวัสดุรีไซเคิลที่คัดแยกด้วยตนเอง และกำจัดแหล่งเพาะพันธ์พาหะนำโรคติดต่อมาสู่ชุมชนที่เกิดจากปัญหาขยะมูลฝอยตกค้าง ระหว่างวันที่ 7 – 16 มกราคม 2562 โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. หน่วยงานต่างๆ พร้อมด้วยประชาชนทั้ง 12 หมู่บ้าน ที่เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ในครั้งนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ม.ค. 2562 เวลา 14.09 น. โดย องค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว

ผู้เข้าชม 81 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.ย. 2558