หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสรา้งถนน คสล. ช่วงที่ 2 บ้านนาเสียวหมู่.11 - โศกหอย   3 พ.ค. 2562 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสรา้งถนน คสล. ช่วงที่ 1 บ้านนาเสียวหมู่.11 - โศกหอย   3 พ.ค. 2562 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ ประกวดราคาโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร   29 มี.ค. 2562 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อกำหนดขอบเขตงาน โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ที่ กอท.๖๑-๐๒-๓๖-๐๐๐๗   29 มี.ค. 2562 39
ข่าวประชาสัมพันธ์   ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร   29 มี.ค. 2562 35
ข่าวประชาสัมพันธ์   เอกสารแนบท้ายรายละเอียดคุณลักษณะวัสดุระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว   13 มี.ค. 2562 48
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอบเขตงานโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว   13 มี.ค. 2562 38
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอระงับการจ่ายเบี้ยความพิการ เนื่องจากขาดคุณสมบัติ ประจำเดือน ธันวาคม 2561 (ประจำปีงบประมาณ 2562)   12 ธ.ค. 2561 69
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เนื่องจากขาดคุณสมบัติ ประจำเดือน ธันวาคม 2561 (ประจำปีงบประมาณ 2562)   12 ธ.ค. 2561 51
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านนาเสียว หมู่ 11 สายทางหลวงหมายเลข 201 - บ้านนาเสียว สายโรงงานไฮเทคฯ   6 ธ.ค. 2561 94
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่องสรา้งถนนคอนกรีนเสริมเหล็ก บ้านนาเสียว หมู่ 8   6 ธ.ค. 2561 100
ข่าวประชาสัมพันธ์   อบต.นาเสียวจัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร่วมกับโครงการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่    3 ธ.ค. 2561 37
ข่าวประชาสัมพันธ์   ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายแยกทางหลวงหมายเลข 201 - บ้านนาเสียว หมู่ 8 สายโรงปุ๋ย และ บ้านนาเสียว หมู่ 11 สายโรงงานไฮเทค   30 พ.ย. 2561 51
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือการปฏิบัติงานตามภาระกิจหลัก อบต.นาเสียว   29 พ.ย. 2561 46
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์   26 พ.ย. 2561 52
  (1)     2      3      4   
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.ย. 2558