หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   เอกสารแนบท้ายรายละเอียดคุณลักษณะวัสดุระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว   13 มี.ค. 2562 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอบเขตงานโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว   13 มี.ค. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอระงับการจ่ายเบี้ยความพิการ เนื่องจากขาดคุณสมบัติ ประจำเดือน ธันวาคม 2561 (ประจำปีงบประมาณ 2562)   12 ธ.ค. 2561 52
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เนื่องจากขาดคุณสมบัติ ประจำเดือน ธันวาคม 2561 (ประจำปีงบประมาณ 2562)   12 ธ.ค. 2561 37
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านนาเสียว หมู่ 11 สายทางหลวงหมายเลข 201 - บ้านนาเสียว สายโรงงานไฮเทคฯ   6 ธ.ค. 2561 60
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่องสรา้งถนนคอนกรีนเสริมเหล็ก บ้านนาเสียว หมู่ 8   6 ธ.ค. 2561 67
ข่าวประชาสัมพันธ์   อบต.นาเสียวจัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร่วมกับโครงการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่    3 ธ.ค. 2561 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายแยกทางหลวงหมายเลข 201 - บ้านนาเสียว หมู่ 8 สายโรงปุ๋ย และ บ้านนาเสียว หมู่ 11 สายโรงงานไฮเทค   30 พ.ย. 2561 38
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือการปฏิบัติงานตามภาระกิจหลัก อบต.นาเสียว   29 พ.ย. 2561 30
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์   26 พ.ย. 2561 37
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส   26 พ.ย. 2561 37
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงาน รายรับ-รายจ่าย รอบ 6 เดือน   26 พ.ย. 2561 42
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนดำเนินงานประจำปี 2561   26 พ.ย. 2561 42
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี   26 พ.ย. 2561 45
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน   26 พ.ย. 2561 41
  (1)     2      3      4   
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.ย. 2558