หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
นาเสียว
นายกฤช แสงนาฝาย
นายก อบต.นาเสียว
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบล
นาเสียว
“อบต.นาเสียวเข้มแข็ง
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
นำเศรษฐกิจผ้าไหมไทย ก้าวไปสู่อาเซียน”
สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
น้ำตกตาดฟ้า
1
2
3
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ลาดใหญ่   วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งปม.พ.ศ.2561   25 มิ.ย. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ส้มป่อย   สถิติการขอข้อมูลข้อมูลข่าวสารของราชการ   25 มิ.ย. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ส้มป่อย   รายงานสถิติการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   25 มิ.ย. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ทุ่งลุยลาย   ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ   25 มิ.ย. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ส้มป่อย   รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   25 มิ.ย. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ทุ่งลุยลาย   ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2562   25 มิ.ย. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ทุ่งลุยลาย   ประชาสัมพันธ์แผนจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2562   25 มิ.ย. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ทุ่งลุยลาย      25 มิ.ย. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านหัน   ประชาสัมพันธ์ผลคะแนนประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( สถ - อปท ) ( Local Performance Assessment : LPA ) ประจำปี 2561   25 มิ.ย. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นาเสียว   ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2562   25 มิ.ย. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นาเสียว   ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2562   25 มิ.ย. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นาเสียว   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   25 มิ.ย. 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ลาดใหญ่   หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๒   24 มิ.ย. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ลาดใหญ่   แต่งตั้งคณะทำงานเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลลาดใหญ่ พ.ศ.๒๕๖๒   24 มิ.ย. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ลาดใหญ่   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ   24 มิ.ย. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ลาดใหญ่   มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ   24 มิ.ย. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ลาดใหญ่   มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง   24 มิ.ย. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ลาดใหญ่   มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๒   24 มิ.ย. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ลาดใหญ่   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน   24 มิ.ย. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ลาดใหญ่   รายงานการปรับปรุงขั้นตอนและผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   24 มิ.ย. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ลาดใหญ่   มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส   24 มิ.ย. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ลาดใหญ่   รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน   24 มิ.ย. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ลาดใหญ่   การประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน   24 มิ.ย. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ลาดใหญ่   รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รอบ 6 เดือน ปีงปม.พ.ศ.2562   24 มิ.ย. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ลาดใหญ่   มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง   24 มิ.ย. 2562 7
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 290
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.ย. 2558
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 044-884-111
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10